• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

حلقه (مسترلینک)

قطعه ای بیضی شکل می باشد که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد. حلقه های باربرداری به حلقه های تک رشته ، دو رشته و سه / چهار رشته تقسیم بندی می شوند. معمولاً برای یک رشته زنجیر از حلقه ی تک رشته و برای دو رشته زنجیر از حلقه ی دو رشته استفاده می شود. لازم به ذکر است از نظر ظاهری حلقه تک رشته و دو رشته مشابه یکدیگر هستند با این تفاوت که ظرفیت حمل حلقه دو رشته بیشتر از حلقه تک رشته می باشد. در صورتی که برای جابجایی اجسام بخواهیم از سه یا چهار رشته زنجیر استفاده کنیم باید از حلقه های سه و چهار رشته متناسب با وزن جسم ، حلقه را انتخاب کنیم. حلقه های باربرداری در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند

موارد مرتبط

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است…

از این قطعه جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود…

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود…