قفل رابط (Connecting Link):

قفل رابط قطعه ای دو تکه می باشد که توسط یک پین از وسط به یکدیگر متصل می شوند.

از قفل رابط بیشتر برای ارتباط بین زنجیر باربرداری با دیگر قطعات باربرداری استفاده می شود و به همین علت به آن قفل رابط زنجیر نیز گفته می شود.

بر روی هر قفل زنجیر سایز ، گرید و نیروی کاری آن قید شده است.

قفل رابط زنجیر در گرید های 80، 100 و 120 تولید می شود هر مقدار گرید قفل زنجیر بالاتر باشد توان حمل بار بیشتری را دارد. گرید قفل رابط زنجیر رابطه مستقیم با متریال آن دارد.

ضریب ایمنی قفل رابط زنجیر 4:1 می باشد یعنی اگر روی یک قفل زنجیر WLL:0.8 Ton حک شده باشد می تواند تا چهار برابر نیروی اعلام ی (32 تن ) را تحمل کند و سپس شکسته شود.

نیروی شکست قطعات باربرداری در کاتالوگ با حرف WLL نشان داده می شود. این کلمه مخفف Working Load Limit به معنای محدوده نیروی کاری قطعه می باشد.