• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

تسمه باربرداری

این تسمه ها معمولاً از جنس پلی استر می باشد.

تسمه های باربرداری به علت حساسیت نوع کار با آنها باید دائما

از نظر خوردگی یا سایش مورد بررسی قرار می گیرند.

معمولاً ضریب ایمنی در تسمه های باربرداری ۱ به ۶ می باشد.

از انواع تسمه باربرداری می توان به دو نوع تخت و گرد و تسمه های مهار اشاره کرد.

تسمه باربرداری را با نام های تسمه شالی و تسمه بار نیز شناخته می شوند.

انواع تسمه باربرداری

زنجیر حلقه ای

از تسمه های تخت و گرد جهت حمل بار استفاده می شود. جنس این تسمه ها معمولاً از پلی استر می باشد…

زنجیر حلقه ای

از تسمه مهار برای نگه داشتن تجهیزات و یا محموله های بار در زمان حمل و نقل استفاده می شود…