تسمه باربرداری گرد

از تسمه باربرداری گرد (Round Webb sling Belt) برای بلند کردن بار از آن استفاده می شود.

تسمه گرد یک حلقه بی پایان از چنس پلی استر می باشد که دارای دوام و انعطاف بیشتر از تسمه باربرداری تخت می باشد.

تسمه باربرداری گرد با استاندارد EN1492-2 و با ضریب ایمنی 6 تولید می شوند.

محدود دمای کاری این تسمه ها از 40- سانتی گراد تا 100+ سانتی گراد می باشد.

موارد مرتبط

برای دانلود کاتـالـوگ زنـجـیــر بـاربـرداری کلیک کنید.