روغن

بدون روغن کاری چرخ های صنعت ناگهان متوقف می شوند. از روغن برای جلوگیری از سایش ، اصطکاک و انتقال حرارت در تمامی صنایع استفاده می شود. آنها در طیف گسترده ای از تجهیزات و برنامه های کاربردی استفاده می شوند.
انواع روغن

روغن سیم بکسل

برای جلوگیری از سایش سیم بکسل و عوامل محیطی از روغن سیم بکسل استفاده می گردد...

بیشتر بدانید

روغن صنعتی

روغن های صنعتی را می توان به روغن موتور ، روغن موتور مصنوعی ، روغن هیدرولیک ، روغن دنده ، روغن موتور دیزل دسته بندی کرد...

بیشتر بدانید