• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

روغن سیم بکسل

برای جلوگیری از سایش سیم بکسل و عوامل محیطی از روغن سیم بکسل استفاده می گردد. این روغن به سرعت به هسته سیم نفوذ می کند و این اطمینان را می دهد که تمام سطح مقطع سیم روغن کاری می شود در حالی که یک فیلم روغن در قسمت بیرونی سیم بکسل و در نقاط غیر مسطح جهت حفاظت از خوردگی سیم بکسل در برابر درام و عوامل محیطی در تمام طول سیم توزیع می شود. عمر سیم بکسل های مغز فولادی که به صورت دوره ای روغن کاری شده است تقریبا ۶ تا ۸ برابر بیشتر از سیم بکسل های فاقد روغن کاری می باشد.

مطالب مرتبط

زنجیر حلقه ای

روغن های صنعتی را می توان به چند صورت دسته بندی کرد…