• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

حلقه (مسترلینک)

حلقه یا مسترلینک Master link قطعه ای بیضی شکل می باشد

که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد.

حلقه های باربرداری به حلقه های تک رشته ، دو رشته و سه / چهار رشته تقسیم بندی می شوند.

معمولاً برای یک رشته زنجیر از حلقه ی تک رشته و برای دو رشته زنجیر از حلقه ی دو رشته استفاده می شود.

از نظر ظاهری حلقه تک رشته و دو رشته مشابه یکدیگر هستند

با این تفاوت که ظرفیت حمل حلقه دو رشته بیشتر از حلقه تک رشته می باشد.

در صورتی که برای جابجایی اجسام بخواهیم حلقه استفاده کنیم باید از حلقه متناسب با وزن جسم را انتخاب کنیم.

حلقه های باربرداری در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند

موارد مرتبط

قفل رابط

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است…

قلاب

از این قطعه جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود…

شگل

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود…