• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

شگل

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود.

شگل ها به دو دسته ی کلی شگل نعلی و شگل یو U تقسیم بندی می شوند.

شگل های نعلی در دو مدل با مهره و ضامن و با پین رزوه شونده تولید می شود.

شگل های U در دو مدل با مهره و ضامن و با پین رزوه شونده تولید می شود.

موارد مرتبط

قطعه ای بیضی شکل می باشد که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد…

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است…

از این قطعه جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود…