• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

قفل رابط

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است.

از این قطعه برای اتصال زنجیر به حلقه (مستر لینک) استفاده می شود.

قفل رابط را متناسب با قطر مفتول زنجیر یا میزان تناژ قابل تحمل انتخاب می کنند.

قفل رابط در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند.

موارد مرتبط

قطعه ای بیضی شکل می باشد که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد…

از این قطعه جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود…

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود…