• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

قلاب

از قلاب یا هوک(HOOK) جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود.

قلاب ها بسته به نحوه باربرداری دارای مدل های مختلفی می باشند :

قلاب چشمی ، قلاب اِس پین خور ، قلاب دانه گیر چشمی ، قلاب دانه گیر پین خور ،

قلاب هلیکوپتری پین خور ، قلاب هلیکوپتری چشمی ، قلاب اِس ۳۶۰ درجه

قلاب ها در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند.

موارد مرتبط

حلقه

قطعه ای بیضی شکل می باشد که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد…

قفل رابط

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است…

شگل

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود…