• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

قلاب

از قلاب یا هوک(HOOK) جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود.

قلاب ها بسته به نحوه باربرداری دارای مدل های مختلفی می باشند :

قلاب چشمی ، قلاب اِس پین خور ، قلاب دانه گیر چشمی ، قلاب دانه گیر پین خور ،

قلاب هلیکوپتری پین خور ، قلاب هلیکوپتری چشمی ، قلاب اِس ۳۶۰ درجه

قلاب ها در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند.

موارد مرتبط

قطعه ای بیضی شکل می باشد که جهت اتصال بین زنجیر و هوک جرثقیل قرار می گیرد…

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است…

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود…