قفل رابط

قطعه ای بیضی شکل که توسط یک پین متحرک به دو قسمت تقسیم شده است. از این قطعه برای اتصال زنجیر به حلقه (مستر لینک) استفاده می شود. قفل رابط را متناسب با قطر مفتول زنجیر یا میزان تناژ قابل تحمل انتخاب می کنند. قفل رابط در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند.