زنجیر محافظ لاستیک

از زنجیر های محافظ لاستیک بیشتر در ماشین آلات راه سازی و معادن استفاده می شود. استفاده از زنجیر های محافظ لاستیک باعث افزایش طول عمر لاستیک می شود. از مزایای زنجیر محافظ لاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱) باعث افزایش چشم گیر عمر تایر می شود و کاهش هزینه های خرید تایر.
۲) بهبود پایداری ، افزایش کشش و نفوذ بهتر برای حفر کردن را فراهم می سازد.
۳) قابلیت پیش بینی عمر لاستیک ها را میسّر می سازد.
۴) عملکرد ایمن در بدترین شرایط مانند حرکت روی سنگ ، آتش ، یخ ، ضایعات.