اتصالات زنجیر غلتکی 

از این اتصالات برای یکپارچه کردن ابتدا و انتهای زنجیر استفاده می شود. از انواع اتصالات زنجیر می توان به : لینک داخلی زنجیر ، لینک خارجی زنجیر ، قفل زنجیر با واشر فنری ، قفل زنجیر با اشپیل ، نیم قفل زنجیر با اشپیل اشاره کرد.
اتصالات زنجیر به صورت یک ردیفه تا شش ردیفه تولید می شوند.
برای حفظ طول عمر زنجیر از نیم قفل های زنجیر (Offset Links) در زنجیرهای دارای سرعت بالا نباید استفاده کرد زیرا نقطه شکست آنها ۲۰% پایین تر از نقطه شکست زنجیر می باشد.