زنجیر کانوایر هوایی

زنجیرهای کانوایر هوایی بدلیل فورج بودن از دوام بیشتری برخوردار هستند. تغییرات چرخشی و ارتفاعی و استفاده از فضای خالی بالای سالن های تولید برای نصب را می توان از مزایای این زنجیر نام برد. مسیر ریل زنجیرهای کانوایر هوایی از تیرآهن می باشد که ترولی های این زنجیر روی تیرآهن سوار می شوند وتوسط زنجیر به یکدیگر مرتبط می شوند. ظرفیت بالای مُنو ریل و دوام بسیار زیاد زنجیرهای آن این کانوایر را به یکی از متداول ترین نقاله های خطوط مونتاژ صنعتی تبدیل کرده است. از زنجیر کانوایر هوایی بیشتر در خطوط خودرو سازی استفاده می شود.