اتصالات سیم بکسل

اتصالات سیم بکسل (Wire rope Fitting)

از اتصالات سیم بکسل برای متصل کردن سیم بکسل به قطعات دیگر استفاده می شود. تعدادی از پرکاربردترین اتصالات سیم بکسل به شرح زیر می باشد :

  • کرپی سیم بکسل (Wire rope grips)
  • اشکی سیم بکسل (Wire rope Thimbles)
  • بوش پرس سیم بکسل (Wire rope Ferrules)
  • سوکت باز سیم بکسل (Wire rope Open Spelter Sockets)
  • سوکت بسته سیم بکسل (Wire rope close Spelter Sockets)

سوکت گوه ای ( چشم گاوی یا گلابی) سیم بکسل(Wire rope Open Wedeg Sockets)  

انواع سیم بکسل

برای دانلود کاتـالـوگ اتصالات سیم بکسل کلیک کنید.