سیم بکسل جرثقیل صنایع سنگین

این سیم بکسل ها به دلیل استفاده در سالن های ذوب مواد و تولید قطعات سنگین از تکنولوژی Hipac ، Forcepac ، LongLife ، Plastguard در ساخت آنها استفاده می شود که توان حمل بار و عمر مفید سیم بکسل با استفاده از این تکنولوژی ها افرایش می یابد.
برای آشنایی بیشتر با تکنولوژی تولید این سیم بکسل می توانید به قسمت مقالات مراجعه کنید.