سیم بکسل آسانسور

در آسانسورها از سیم بکسل های ۸ رشته استفاده می شود. این سیم ها دارای مغز فولادی و کنفی میباشند که سیم های کنفی دارای انعطاف بیشتر و سیم های فولادی دارای توان بالاتر می باشد. تاب سیم های آسانسوری از نوع لَنگ ( Lang ) می باشد زیرا تاب لَنگ مقاومت بیشتری در برابر سایش دارد و این در حالی است که سیم بکسل های ( Ordinary ) دارای توان بیشتر میباشند ولی از انعطاف کمتری برخوردار هستند.

گرید زنجیرهای باربرداری

زنجیر گرید ۳۰

در ساخت این زنجیرها از کربن کمی استفاده شده است و کاربرد آنها در صنایع کشاورزی ، ساخت و ساز های سبک و همچنین سیستم هایی که نیروی زیاد به زنجیر وارد نمی شود مورد استفاده قرار می گیرند. از این زنجیر برای حمل اجسام سنگین استفاده نمی شود.

زنجیر گرید ۴۳

از این زنجیر در کاربرد های معمولی همچون مهار بار کامیون ها ، بکسل کردن خوردرو ها ، صنایع دریایی و مصارف عمومی استفاده می شود. از این زنجیر برای حمل اجسام سنگین استفاده نمی شود.

زنجیر گرید ۷۰

این زنجیر تحت دما از کربن استیل تولید می شود. زنجیرهای گرید ۷۰ به دلیل استحکام بالاتر دارای ۲۰ درصد توان بیشتر نسبت به گرید ۴۳ می باشند. معمولاً از این زنجیر برای مهار الوار های چوبی و همچنین بکسل کردن خودرو توسط رانندگان کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. از این زنجیر برای حمل اجسام سنگین استفاده نمی شود.

زنجیر گرید ۸۰

زنجیر آلیاژی با استحکام بالا که تحت دمای بالا تولید شده است و جهت بلند کردن اجسام سنگین با رعایت استاندارد های لازم مورد استفاده قرار می گیرد.


زنجیر گرید ۱۰۰

زنجیرهای گرید ۱۰۰ دارای ۲۵ درصد توان بیشتر نسبت به زنجیرهای گرید ۸۰ می باشند و می توان جهت بلند کردن اجسام سنگین از آن ها استفاده کرد. زنجیر های گرید ۱۰۰ می توانند در تمامی کاربردهای گرید ۳۰ تا ۸۰ مورد استفاده قرار گیرد.


زنجیر گرید ۱۲۰

این زنجیردارای بالاترین توان در بین زنجیرها می باشد که برای حمل اجسام خاص مورد استفاده قرار می گیرد. زنجیرهای گرید ۱۲۰ دارای ۵۰ درصد توان بیشتر نسبت به زنجیرهای گرید ۸۰ می باشند.