سیم بکسل بنادر و صنایع دریایی

سیم بکسل مورد استفاده در این صنایع بدلیل رطوبت و بخارهای ناشی از آب دریا از جنس گالوانیزه یا استیل می باشد. در این جرثقیل ها چندین سیم بکسل با کاربردهای مختلف بکار می رود که اولی سیم بالابرنده ( Hoist rope ) و دومی سیم بکسل نگهدارنده بوم جرثقیل ( Boom Hoist ) و سومی سیم بکسل ترولی ( Trolley ).