سیم بکسل صنایع نفت و گاز

سیم بکسل مورد استفاده در این صنایع بدلیل رطوبت ناشی و بخارات ناشی از آب دریا از گالوانیزه یا استیل می باشد.معمولا در این نوع جرثقیل ها از سه نوع سیم بکسل استفاده می شود.

سیم بکسل بالابرنده ( Hoist Rope ) , سیم بکسل نگهدارنده بوم ( Boom Hoist ) ,  سیم بکسل بالابرنده کمکی ( Aux Hoist ).