سیم بکسل معدن

سیم بکسل های مورد استفاده در معدن از سیم های ۸ رشته یا ۶ رشته می باشد.این سیم بکسل ها در برابر کشش مقاومت بالایی دارند. در بالابرهای معدن علاوه بر سیم بکسل بالابرنده ( Hoist Rope ) ، سیم بکسل بالانس ( Balance Rope )  نیز استفاده می شود.