قلاب (HOOK):

قلاب های باربرداری قطعات پر کاربرد در تجهیزات باربرداری می باشند. قلاب ها دارای مدل و ظرفیت حمل بار متفاوت می باشند.

بر روی بدنه قلاب ها سایز ، گرید و نیروی کاری قلاب حک شده است. قلاب ها بصورت فورج ساخته می شود و قلاب ها با روش ساخت ریخته گری غیر استاندارد می باشند.

قلاب ها در گرید های 80، 100 و 120 تولید می شوند هر چقدر گرید قلاب بالاتر باشد توان حمل بار قلاب بیشتر است.

گرید قلاب با متریال و توان قلاب رابطه مستقیم دارد.

ضریب ایمنی قلاب ها 4:1 می باشد یعنی هر قلاب تا چهار برابر نیروی کاری( حک شده روی بدنه) را حمل کند و سپس شکسته شود.

در نظر داشته باشید فقط در بازه نیروی کاری قلاب با آن کار کنید.

پر کاربردترین قلاب ها به شرح زیر می باشند: ( بدلیل شکل ظاهری قلاب ها به حرف S به آنها در کشور ایران قلاب اس گفته می شود)

1- قلاب S چشمی Eye Hook

2- قلاب S پین خور Clevis Hook

3- قلاب S دانه گیر شاخدار Shortening Grab Hook with Eye

4- قلاب S پین خور دانه گیر شاخدار Shortening Grab Hook with Clevis Hook

5- قلاب S گردان Swivel Hook

6- قلاب سوئدی Self Locking Hook with Eye