حلقه باربرداری (Master link):

حلقه باربرداری قطعه ای بیضی شکل است که می تواند بصورت تک حلقه یا سه حلقه باشد. در صورتی که بصورت سه حلقه باشد یک حلقه بزرگتر و دو حلقه کوچکتر می باشد حلقه های کوچک برای اتصال به زنجیر و سیم بکسل می باشد و حلقه بزرگتر برای اتصال به قلاب جرثقیل برای بلند کردن بار استفاده می شود.

از حلقه باربرداری تکی، برای اتصال به زنجیر یا سیم بکسل یک رشته ، دو رشته و نهایتا سه رشته استفاده می شود و در صورت اتصال چهار رشته زنجیر باید از Master link سه حلقه ای استفاده کرد.

حلقه های باربرداری در ابعاد مختلف با تناژهای متفاوت تولید می شود و میزان نیروی کاری هر حلقه برای روی آن حک شده است.

حلقه های باربرداری در گرید های 80 ، 100 و 120 تولید می شوند بطوریکه هر چقدر گرید قطعه بالاتر باشد توان حمل قطعه بالاتر می باشد.( گرید قطعه رابطه مستقیم با متریال قطعه دارد).

ضریب ایمنی حلقه های باربرداری 4:1 می باشد یعنی هر حلقه باربرداری استاندارد میتواند تا چهار برابر وزن درج شده به روی خود را حمل کند و سپس شکسته شود.( بطور مثال اگر روی یک حلقه باربرداری نیروی شکست WLL: 0.8 Ton قید شده باشد نقطه شکست قطعه 32 تن می باشد). نیروی شکست روی حلقه ها با مخفف WLL نشان داده می شود.

در نظر داشته باشید برای بلند کردن اجسام فقط نیروی کاری (تناژ حک شده روی قطعه) را در نظر بگیرید.

استاندارد حلقه های باربرداری در اروپا EN1677 و در آمریکا ASME B30.9 می باشد. این استانداردها متریال و ابعاد را مشخص می کنند تا اطمینان حاصل شود که حلقه های باربرداری تولید شده با استاندارد فوق برای بارگیری قابل اعتماد هستند.