تسمه باربرداری

از تسمه باربرداری (Webbing sling belt) برای بلند کردن اجسام از 500 کیلوگرم تا 50 تن استفاده می شود.

تسمه های باربرداری در دو نوع زیر طبقه بندی می شوند:

  1. تسمه باربرداری تخت (Flat webbing sling belt)
  2. تسمه باربرداری گرد (Round sling belt)

جنس تسمه های باربرداری عمدتا از پلی استر می باشد ولی تسمه ها با جنس نایلون( پلی آمید) و پلی پروپیلن نیز تولید می شوند.

ضریب ایمنی تسمه های باربرداری 1:6 می باشد.

 

موارد مرتبط

برای دانلود کاتـالـوگ زنـجـیــر بـاربـرداری کلیک کنید.