تسمه باربرداری

این تسمه ها معمولاً از جنس پلی استر می باشد. تسمه های باربرداری به علت حساسیت نوع کار با آنها باید دائما از نظر خوردگی یا سایش مورد بررسی قرار می گیرند. معمولاً ضریب ایمنی در تسمه های باربرداری ۱ به ۶ می باشد. از انواع تسمه باربرداری می توان به دو نوع تخت و گرد و تسمه های مهار اشاره کرد.

انواع تسمه باربرداری

تسمه های تخت و گرد

از این تسمه ها جهت حمل بار استفاده می شود. جنس این تسمه ها معمولاً از پلی استر می باشد زیرا پارچه پلی استر دارای مقاومت بیشتر می باشد...

بیشتر بدانید

تسمه های مهار

از تسمه مهار برای نگه داشتن تجهیزات و یا محموله های بار در زمان حمل و نقل استفاده می شود...

بیشتر بدانید