تسمه نقاله استیل مش

از این تسمه در الواتور ها با طول تسمه زیاد که مواد سنگین را حمل می کنند استفاده می شود. در ساخت تسمه استیل مش از سیم هایی که بصورت تار و پود در کنار هم قرار گرفتند و توسط یک نخ پلی استری به هم متصل شده اند استفاده شده است که باعث می شود تسمه در طول های زیاد با وجود باکت های سنگین تغییر شکل ندهد.