زنجیر آپرون فیدر

دانلود کاتالوگ زنجیر محافظ لاستیک

برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید.

زنجیر آپرون فیدر (Apron feeder chain) در معادن باعث افزایش راندمان کار می شوند. از زنجیر آپرون فیدر برای انتقال مواد به خط تغذیه یا برای استخراج مواد مورد استفاده قرار می گیرد.از توانایی های زنجیر آپرون فیدر می توان به توانایی تحمل ضربه ناشی از بارگیری مواد که مستقیم روی فیدر وارد می شود را داردو در نهایت از این زنجیر در انتقال انواع مواد خشک و مرطوب در اندازه های مختلف با سرعت یکنواخت استفاده می شود.