قفل زنجیر

از قفل زنجیر (Connecting link Roller chain) برای یکپارچه کردن ابتدا و انتهای زنجیر غلتکی یا زنجیر های کانوایر استفاده می شود.

از انواع اتصالات زنجیرغلتکی می توان به قطعات زیر اشاره کرد:

لینک داخلی زنجیر (Inner Link)

لینک خارجی زنجیر(Outer Link)

قفل زنجیر با واشر فنری( Connecting Link With Spring Clips)

قفل زنجیر با اشپیل (Connecting Link With Cotter Pin)

نیم قفل زنجیر (Offset Links) با اشپیل اشاره کرد.
اتصالات زنجیر به صورت یک ردیفه تا هشت ردیفه تولید می شوند.
برای حفظ طول عمر زنجیر از نیم قفل های زنجیر (Offset Links) در زنجیرهای دارای سرعت بالا نباید استفاده کرد زیرا نقطه شکست آنها ۲۰% پایین تر از نقطه شکست زنجیر می باشد.

انواع زنجیر غلتکی

برای دانلود کاتـالـوگ اتـصـالات زنـجـیـر غـلـتـکی کلیک کنید.