درگ چین

زنجیر درگ چین (Drop forged chain) از نظر کارکرد مشابه زنجیرهای کانوایری با شاخک های چارویی می  باشد.

خطوط انتقال مواد با سیتم زنجیر درگ چین می تواند بصورت یک رشته یا دو رشته موازی صورت گیرد.

محفظه حرکت زنجیر درگ چین می تواند به طور کامل یا بصورت نیمه محصور باشد.

زنجیرهای درگ چین می توانند مواد بیشتری را با قدرت کمتر جابجا کنند بطور کلی این زنجیرها گزینه کارآمدی برای انتقال مواد هستند.

شکاف های بین هر پارو به اندازه ای بزرگ است که امکان ورودی ها متعدد و بارگیری از بالا را به خط انتقال می دهد و ان را به گزینه ای چند منظوره عالی تبدیل می کند.

از زنجیر درگ چین در انتقال مواد خشک با جریان آزاد هوا استفاده می شود.

بیشترین کاربرد زنجیر درگ چین در صنایع کشاورزی، مواد شیمیایی، سیمان و فولاد که نیاز به اندازه گیری و جابجابی کارآمد محصول دارند استفاده می شود.

انواع زنجیر غلتکی

برای دانلود کاتـالـوگ درگ چین کلیک کنید.