زنجیر کانوایر هوایی

زنجیرکانوایر هوایی (Overhead Conveyor chain) به صورت فورج با بیرینگ و غیر فورج با بیرینگ دسته بندی می شوند.

زنجیرهای کانوایر هوایی به صورت حلقه بسته طراحی و اجرا می شوند. در زنجیر کانوایر هوایی قطعات یا بارها به طور مستقیم یا توسط تکیه گاه میانی به عنوان میله های بار ، حامل ها ، قلاب ها و غیره به زنجیر آویزان می شوند و انتقال پیدا می کنند.

این زنجیرها عمدتا دارای بیرینگ و ریل هدایت شونده هستند بنابراین حرکت بدون اصطکاک در منحنی های افقی و عمودی را تضمین می کند از زنجیرکانوایر هوایی درخطوط رنگ یا کوره های رنگ و خشک کن و غیره استفاده می شوند.

تغییرات چرخشی و ارتفاعی و استفاده از فضای خالی بالای سالن های تولید برای نصب را می توان از مزایای این زنجیر نام برد.

مسیر ریل زنجیرهای کانوایر هوایی از تیرآهن یا قوطی می باشد که ترولی های این زنجیر روی تیرآهن یا داخل قوطی حرکت می کنند.

 

انواع زنجیر غلتکی

برای دانلود کاتـالـوگ زنـجـیــر کانـوایـر هـوایی کلیک کنید.