سیم برش معدن

سیم برش معدن (Wire saw  rope mining)

سیم برش معدن همان سیم بکسل میباشد که در فواصل معین با الماسه سطح روی سیم بکسل را پوشانده و توسط فنر در جای خود ثابت شده است. از سیم برش برای برش سنگ ها در معادن استفاده می شود. سنگ های معدنی ابتدا توسط سیم برش معدن بصورت افقی و یا عمودی در تکه های بزرگ برش خورده و سپس به کارخانه های سنگ بری ارسال می شود. سیم بکسل مورد استفاده در سیم برش دارای الماسه هایی در روی خود می باشد که با حرکت دستگاه سیم برش معدن باعث برش سنگ معدن  می شود برای پایین آوردن دمای کاری سیم برش معدن در هنگام کار از آب بعنوان مایع خنک کننده استفاده می شود.

انواع سیم بکسل

برای دانلود کاتـالـوگ سیم برش معدن کلیک کنید.